team_04

آرزو رنجکش

تجربه: 10 سال
تلفن: 09199920313
بیوگرافی:

مدیریت نیروی انسانی با بیشتر از 10 سال سابقه جهت جذب نیروهای کارمد و زبده برای شرکت های بزرگ